> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Welkom Kerst
 

Hartelijk welkom op de website van de Classis Katwijk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze classis bestaat uit de gemeenten (Hervormde, Gereformeerde en Protestantse) in Hillegom, Kaag, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).

Deze website wil een bijdrage leveren aan het samen optrekken en het omzien naar elkaar.

De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie door te geven en verder te verwijzen naar andere websites. Zo ook naar de websites van de diverse gemeenten.

Van harte hopen we, dat ook dit stukje kerkenwerk mag bijdragen tot de opbouw van de gemeente van Christus.
Aanbidding door de herders (Rembrandt)


Binnenkort mogen we weer het Kerstfeest vieren.
Kerst wordt voorafgegaan door de periode van Advent, van komst en verwachting,
Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 
  2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus'  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.


In deze tijd van Advent is volgende lied heel mooi.

Hoor hoe een heldere stem weerklinkt,
het is met slaap en droom gedaan,
het is de tijd om op te staan,
zie hoe de ster van Jezus blinkt.


Het hart dat aards en donker is,
aanschouwt het licht waarop het wacht.
Een nieuwe ster staat in de nacht
en overwint de duisternis.


Het is een Lam dat komt en lijdt,
om niet ons alle schuld vergeeft.
Ons hart dat van verlangen beeft,
bidt Hem om zijn barmhartigheid.


Opdat Hij, als Hij komen zal
in ’t lichten van de jongste dag,
ons zijn genade schenken mag,
ons opheft uit de diepe val.


Lof, eer en heerlijkheid en kracht
zij Vader, Zoon en Geest gewijd;
van nu af tot in eeuwigheid
zij onze hulde hun gebracht.


Een echt Nederlands kerstlied bevindt zich in de
Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel.


O Kerstnacht, schooner dan de daegen,

Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En wort geviert en aengebeden?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.


Hy pooght d'onnoosle te vernielen

Door 't moorden van onnoosle zielen,
En werckt een stad en landgeschrey,
In Bethlehem en op den acker,
en maeckt den geest van Rachel wacker,
Die waeren gaet door beemd en wey,

Dan na het westen, dan na'et oosten.'
Wie zal die droeve moeder troosten
Nu zy haer lieve kinders derft?
Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,
Aleerze naulix zijn geboren,
en zoo veel zwaerden rood geverft?

Het moderamen van de Classicale vergadering Katwijk wenst u Gezegende Kerstdagen en een goed 2016!

Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 09-10-2016
- Basiscursus Diaconaat
- Basiscursus Pastoraat
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden