> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Welkom Lijdenstijd

Hartelijk welkom op de website van de Classis Katwijk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze classis bestaat uit de gemeenten (Hervormde, Gereformeerde en Protestantse) in Hillegom, Kaag, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).

Deze website wil een bijdrage leveren aan het samen optrekken en het omzien naar elkaar.

De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie door te geven en verder te verwijzen naar andere websites. Zo ook naar de websites van de diverse gemeenten.

Van harte hopen we, dat ook dit stukje kerkenwerk mag bijdragen tot de opbouw van de gemeente van Christus.

In de lijdenstijd willen we denken aan het lijden en sterven van onze Heere Jezus. 

Daartoe is het volgende gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) op zijn plaats. 

Hy droech onse smerten

 

T’en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,

Noch die verradelijck u togen voort gericht,

Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,

Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
 

T’en sijn de crijchsluy niet die met haer felle vuysten

Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,

Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,

Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:


Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,

Ick ben den swaren boom die u had overlaen,

Ick ben de taeye streng daer mee ghy ginct gebonden,


De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,

De bloet bedropen croon die uwen schedel droech:

Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 09-10-2016
- Basiscursus Diaconaat
- Basiscursus Pastoraat
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden