> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Welkom 2017-06

Hartelijk welkom op de website van de Classis Katwijk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze classis bestaat uit de gemeenten (Hervormde, Gereformeerde en Protestantse) in Hillegom, Kaag, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).

Deze website wil een bijdrage leveren aan het samen optrekken en het omzien naar elkaar.

De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie door te geven en verder te verwijzen naar andere websites. Zo ook naar de websites van de diverse gemeenten.

Van harte hopen we, dat ook dit stukje kerkenwerk mag bijdragen tot de opbouw van de gemeente van Christus.

 

Binnenkort vieren we als kerk weer het Pinksterfeest
Zondag 4 en maandag 5 juni gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest.
Dat is slechts 10 dagen na Hemelvaartsdag.


Pinksteren 2017      

Beata nobis gaudia                                        een middeleeuws lied uit de 12e eeuw

1  De jaarkring brengt ons in zijn keer            2  Vlammen die op hun hoofden staan,

    de allerschoonste vreugde weer,                    nemen de vorm van tongen aan,
    omdat de Geest des Heren wordt                   opdat zij rijk aan woorden zijn
    op zijn disciplen uitgestort.                              en vol van liefde, sterk en rein.

3  De menigte der volken beeft                      4  Juist vijftig dagen na het feest
    omdat hun taal voor allen leeft.                      van Pasen kwam de Heilge Geest,
    Men schimpt: zij zijn vol zoete wijn,               de spanne tijds van ouds gesteld,
    die door de Geest bevleugeld zijn.                waarop de wet der vrijheid geldt.

5  Wij buigen ons ootmoedig neer,                6  Wanner het hart geheiligd is
    en bidden U, getrouwe Heer,                        vervul het met uw lafenis,
    geef dat vandaag ook ons doorstraalt           scheld Gij on onze schulden kwijt
    de Geest die van de hemel daalt.                 en geef ons vrede in deze tijd

                                   7  Wij roepen God de Vader aan,
                                       de Zoon, uit 't graf weer opgestaan,
                                       de Heilge Geest, die ons geleidt,
                                       van eeuwigheid tot eeuwigheid.


 

Tijdens onze eerstvolgende bijeenkomst
van de Classicale vergadering Katwijk

hebben we als spreker:


ds. Kees Kant uit Katwijk aan Zee
  

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen bijeen:
Deo volente woensdag 07 juni 2017 
in "De Hoeksteen" van de 
Protestantse gemeente te Hillegom
Karel Doormanplein 2

Aanvang: 19.30 uur

Het onderwerp is:

“Van Eisenach naar Bethlehem"

Ds. Kant bespreekt het boek, dat hij een aantal jaren geleden het lcht deed zien.

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden