> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Brief ISK
> Downloads
> Links
Nieuw liedboek 2012

Op weg naar het nieuwe liedboek.

Van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland ontvingen de kerkenraden medio februari 2008 een brief over het nieuwe liedboek.
Het is de bedoeling dat de kerkenraden via een inventarisatie aangeven welke liedbundels er gebruikt worden en waar de voorkeur naar uitgaat.

De brief met de diverse bijlagen: Op weg naar een nieuw liedboek, het inventarisatieformulier en de handreiking zijn te downloaden.

Daarnaast zijn de 28 nummers, die op de CDRom staan, hier te beluisteren.

01. Liedboek Psalm 100: Juicht Gode toe, bazuint en zingt (2221 Kb)
02. Liedboek Gezang 16: Gij volken looft uw God en Heer (1847 Kb)
03. Tussentijds 37: Zingt een nieuw lied, alle landen (3503 Kb)
04. Tussentijds 31: Want mijn Herder is de Heer (3405 Kb)

05. Tussentijds 38: Alle einden dr aarde aanschouwe het heil (2255 Kb)
06. Liedboek Gezang 122: Kom tot ons de wereld wacht (2180 Kb)
07. Liedboek Gezang 328: Here Jezus, om uw woord (2442 Kb)
08. Liedboek Gezang 225: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (1756 Kb)

09. Tussentijds 209: In Christus is noch west noch oost (2138 Kb)
10. Zingt Jubilate 352: Naam van Jezus die ten dode (2315 Kb)
11. Tussentijds 82: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (1772 Kb)
12. Tussentijds 20: Die chaos schiep tot mensenland (3064 Kb)

13. Tussentijds 178: De Geest van God waait als een wind (2266 Kb)
14. Evangelische Liedbundel 166: Vader, U loven wij (2513 Kb)
15. Evangelische Liedbundel 29: God heb ik lief (4054 Kb)
16. Stimme, die Stein zerbricht (1583 Kb)

17. Hoop van alle volken 15: Ere zij God (992 Kb)
18. Tussentijds 163: Als alles duister is (3122 Kb)
19. Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow 3: Nu het avond is (2125 Kb)
20. Zingend geloven deel 7, nr. 9: Uit het oosten kwamen wijzen (2671 Kb)

21. Zingen in vieren, bl 72: Stil is de straat overal (3471 Kb)
22. Dienstboek deel I, uit Ordinarium 2: Heer ontferm U (356 Kb)
23. Dienstboek deel I, Liturgisch Gezang 57: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven (396 Kb)
24. Dienstboek I, Liturgisch Gezang 12: Onze Hulp - Hoor ons aan, eeuwige God (1356 Kb)

25. Zingen Geloven deel 6, nr. 91 God van ons leven (2790 Kb)
26. Liedboek Gezang 254: God in de hoog' alleen zij eer (1387 Kb)
27. Da pacem Domine (808 Kb)
28. Gezangen voor Liturgie, blz. 257: De naam des Heren zij geprezen (301 Kb)

Aan de kerkenraden is verzocht binnenkort over het nieuw liedboek te spreken.

De inventarisatieformulieren dienen vòòr maandag 1 september 2008 aan de secretaris van de classis verzonden te worden.

Woensdag 24 september 2008 zal het Liedboek op de agenda van de classis staan.

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden