> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Missionair is Mogelijk

Een impressie van de cursus op 24 november en 1 december 2008

 

Het was heel stimulerend om met een twintigtal mensen uit verschillende KRV-gemeenten bij elkaar te zijn en te leren van elkaars activiteiten en oplossingen voor evt. knelpunten; ideeën borrelen zo spontaan naar boven.

 

De leukste oefening vond ik om naar de eigen activiteiten te kijken. Zijn de activiteiten op bepaalde groepen, zoals jongeren, gericht, of ga je uit van de plaats waar je kerkgebouw staat.

 

Verder hebben we gekeken naar de verschillende fasen van het contact. Ga je voor het eerste, eenmalige en vrijblijvende contact, of ga je al voor wat nader contact dat uitgebreid kan worden over een aantal avonden. Dit contact kan uitgroeien tot een breder contact waarbij mensen misschien ook een inbreng hebben in gemeentegroeigroepen, totdat mensen echt geïntegreerd zijn in het kerkenwerk.

Het komt er op neer dat je mensen de gelegenheid geeft om te veranderen, te groeien in geloof en in de gemeenschap met de gelovigen.

Erg belangrijk is het dat deelnemers de mogelijkheid krijgen  om het contact te verdiepen.

In de praktijk wordt dit niet altijd duidelijk aangeboden, of sluiten de ‘vervolgcontacten’ nog niet zo goed aan bij de fase waarin het contact zich bevindt.

 

Nog een eye opener: Als je deelnemers lokt met bijvoorbeeld een knutselactiviteit en je wilt daar iets van het evangelie bij vertellen, dan moet dat ook duidelijk zijn naar buiten toe. 

Kortom: ik heb genoten van deze cursus, en kan hem iedereen aanbevelen die betrokken is bij het kerkelijk werk!

 

Annette van der Meij

Evangelisatiecommissie Valkenburg zh


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden