> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Basiscursus
> Basiscursus ZWO
> Luisterend Dienen
> Diaconaat en armoede
> Pastoraat
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Basiscursus Diaconaat

Vanwege de PCTE wordt een 'Basiscursus diaconaat' georganiseerd.
De afkorting PCTE staat voor Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

Opnieuw starten we een cursus “Diaconaat”. Op de website van het PCTE wordt daarover geschreven:

De plaatselijke gemeente ondersteunt met diaconaat mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Diakenen bieden hulp waar niemand anders helpt en werken bovendien aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen.

De basiscursus Diaconaat geeft diakenen een inleiding in de betekenis van diaconaat en in de verschillende vormen van diaconaat. Centraal staat hoe diakenen in hun eigen gemeente vorm kunnen geven aan het diaconaat.

 

Wij willen op de cursus ontdekken dat het om drie vormen van ‘helpen’ gaat:

  • Helpen omdat er geen helper is;
  • Helpen onder protest;
  • Helpen met perspectief.

Alle drie de vormen komen in de gemeenten binnen de classis Katwijk voor. We zullen ze in beeld krijgen gedurende de cursus.

De avonden worden gegeven in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64 te Katwijk aan den Rijn.

De data zijn: maandag 28 oktober en 4 en 11 november 2013

Elke avond is er inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur; de avonden sluiten we af om 22.00 uur.

De kosten zijn € 15,- per deelnemer, maar dat is dan ook alles inclusief.

U kunt zich opgeven via de website: www.pkn.nl/pcte  > werken in de gemeente  > diaconaat. (http://toerustingeneducatie.pkn.nl/47/Diaconaat.aspx).

De cursus is ook toegankelijk voor mensen die bij diaconale werkgroepen betrokken zijn. Want:

  • Het gaat om de mensen die in uw gemeente en in uw dorp woonachtig zijn. Maar ook onze wereldwijde betrokkenheid bij allerlei nood en vragen.

Het beloven opnieuw drie boeiende avonden te worden. Wij zien ook u graag komen!

Deze cursus wordt mede ondersteund door de classicale commissie voor Toerusting en Communicatie.

De cursus wordt geheel verzorgd door Dick van Dijk.

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden