> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Gemeenteadviseur nw

Dienstverlening gemeenteadviseur

De gemeenteadviseur

-       is het gezicht van de dienstverlening aan gemeenten;

-       is de spil in die dienstverlening;

-       is dichtbij de gemeenten;

-       is van vele markten thuis;

-       werkt vanuit huis.

 

Activiteiten gemeenteadviseur

-       Advisering

o    Op het gebied van o.a. gemeenteopbouw, pastoraat, diaconaat, missionaire vernieuwing, liturgie, beleidsvorming, activiteitenplannen, conflictbemiddeling, interne en externe communicatie, vrijwilligersbeleid;

-       Begeleiding

o    Procesbegeleiding; begeleiding van veranderingen en vernieuwingen (kerkenraad, gemeente), o.a. in beleids(plan)processen en revitaliseringstrajecten, bijvoorbeeld in de vorm van kerkenraadsweekenden en bezinningsbijeenkomsten;

-       Cursuswerk

o    Toerusting voor o.a. ambtsdragers, kerkenraden en andere vrijwilligers;

o    Basiscursussen, vervolgcursussen en cursussen op maat, bijvoorbeeld op het terrein van pastoraat, diaconaat en missionair werk;

-       Kortom: Dienstverlening-op-maat aan de plaatselijke gemeente bij de verschillende aspecten van gemeente-zijn

 

Werkwijze gemeenteadviseur

-       Vraag/situatie verkennen en in kaart brengen (intake), daarna advies voor het vervolg: Wat is er nodig? (basisdienstverlening, max. 3 dagdelen);

-       Begeleiding op maat na intake en advies (betaalde dienstverlening, op basis van contract).

      Dat noemen we "Intensieve Dienstverlening".

Tarief in 2011: € 60 per uur (mogelijk dankzij subsidie uit Solidariteitskas Protestantse Kerk);

-       Zo nodig schakelt de gemeenteadviseur expertise van anderen in.

 

Gemeenteadviseur

classis Katwijk & classis Zoetermeer

-       Dick van Dijk

-       Bereikbaar via

o    +31 (0)6 15 13 90 55

o    d.van.dijk@pkn.nl

o    Servicedesk PKN: 030 - 880 18 80

o    Dijkgraafslag 74, 2805 DG  Gouda

-       Een vraag, waarvan u niet weet aan wie u die moet stellen? Stel ‘m aan de gemeenteadviseur!

 

 

 

Websites

-       www.pkn.nl

-       www.kerkinactie.nl

-       www.jop.nl

-       www.toerustingeneducatie.pkn.nl                     


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden