> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Cursus Huisbezoek

Maandag 20 april 2009 was de toerustingsavond pastoraat (cursus huisbezoek) van de Commissie Toerusting & Communicatie van de Classis Katwijk in de Open Hofkerk van Katwijk aan den Rijn.         

Het onderwerp: Hoe komen wij van de "koetjes en kalfjes" bij de Goede Herder?  

Een impressie. 
De inleiding van ds. C.K. Koekkoek is een prettig verhaal, hoe het precies in elkaar zit en functioneert. 
Duidelijk en goed uitgelegd, en praktijk gericht. We krijgen een lijst met punten, die verklaart wat we eigenlijk doen en hoe we werken. Duidelijk en voor mij toch weer een eye-opener. Je voelt, dat je met het bezoekwerk goed bezig bent en veel wordt bevestigd. Dit is heerlijk, omdat je als ouderling(e) of als bezoekzuster of -broeder toch wel een beetje denkt: "doe ik het wel zo goed?".

Na de pauze mogen we met de anderen in groepjes ervaringen uitwisselen en ook dit is onderbouwd met een fictief (=denkbeeldig) gesprek, met vragen op papier, waardoor we heel gericht kunnen praten. De conclusie: nummer 1 is luisteren!

Heerlijk is dit. Een avond waardoor je opgebouwd wordt, richtlijnen krijgt, en bovenal het wonder beleeft van Gods grote liefde voor Zijn helpers/sters, hen een plaats geeft in Zijn grote geheel en daardoor hen samenbindt over "dorps"grenzen heen. 
Er was een grote opkomst: 48 zusters en broeders waren aanwezig!Ouderling
Prijna Wessel - de Mooij, 
Hervormde gemeente 
te Rijnsburg.

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden