> Home
> Welkom
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Welkom Pasen


Hartelijk welkom op de website van de Classis Katwijk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze classis bestaat uit de gemeenten (Hervormde, Gereformeerde en Protestantse) in: Hillegom, Kaag, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond).

Deze website wil een bijdrage leveren aan het samen optrekken en het omzien naar elkaar.

De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie door te geven en verder te verwijzen naar andere websites. Zo ook naar de websites van de diverse gemeenten.

Van harte hopen we, dat ook dit stukje kerkenwerk mag bijdragen tot de opbouw van de gemeente van Christus.

DE HEER' IS WAARLIJK OPGESTAAN!
 

Pasen, Pasen, 
luide klinke
nu de slag van 
lerke en vinke
nu de stem van 
mens en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen, 
laat de verse 
wierook dampen: 
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en 
van het graf!

Pasen, Pasen, 
opgestanden 
is de God, die 
boze handen 
hadden aan het 
kruis gedaan: 
heeft Hij hout en 
steen en ijzer 
overwonnen, 
die, verrijzer, 
Hallelujah, 
één uit al, 
leeft en immer 
leven zal! 

Pasen, Pasen, 
dwaze mannen 
dachten Hem in 't 
graf te spannen, 
met Pilatus' 
zegelmerk: 
Pasen, Pasen, 
ijdel werk, 
ijdel waken: 
God almachtig 
is verrezen, 
eigenkrachtig, 
Hallelujah, 
door de steen, 
eer de zon in 
't oosten scheen. 

Pasen, Pasen, 
luide klinke 
nu de taal van 
lerk en vinke 
nu de taal van 
mens en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier, 
wijdt het licht en 
spijst de lampen, 
laat de blauwe 
wierook dampen: 
Hallelujah, 
God is groot: 
overwinnaar 
van de dood! 


Guido Gezelle


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden