> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Toerustingsavond catechese

Verslag toerustingsavond catechese met Wouter Schoneville van het Centum voor de Catechese/HGJB.
De avond werd 11 juni 2009 gehouden in de Ontmoetingskerk te Katwijk aan den Rijn


Lezing uit de Bijbel:
Deuteronomium 6 : 4 ev.

Gebed.

 


Doel

  1. Ontwikkelingen
  2. Totaalvisie
  3. Kennismaking methoden
  4. Toerusting en bezinning

Ontwikkelingen

- crisis: catechese wordt steeds minder vanzelfsprekend;

- samenwerking Hogeschool Ede- centrum voor catechese HGJB;

- mentorcatechese (Follow me) met inzet gemeenteleden;

- verjonging ontwikkelingen en daarom wellicht eerder starten (10 i.p.v. 12 jaar);

- 2007 PKN/ JOP + HGJB: rapport ‘Kansen voor de catechese’;

- relatie catechese-verbond/doop nieuw leven inblazen.

 


Kansen voor de catechese

Nu

-beproefde route:    doop, catechese, belijdenis, toegang H. avondmaal;     nadruk op kennis

-levensloopmodel:   projectmatig, intergeneratief                                       nadruk op ervaring       

Toekomst

Eén visie:          - intergeneratief;

                        - relationeel en relevant;

                        - ‘holistisch’: weten/ervaren/doen.WWW

Drie maal ‘w’      - wat wil je overdragen;

                        - waarom wil je overdragen;

                        - welke manier gebruik je er bij;

Wat…               het moet wel ergens over gaan en het is géén entertainment!

                        Inleider: wie God voor hen is; wie zij voor God zijn;

Waarom…        je eigen uitgangspunt speelt altijd mee (tegenoverdracht);

Welke manier...interactief.


Schema

00-08 jaar         ouders, thuis  inwijden;

08-10 jaar         project           sacramenten;

10-12 jaar         basis             Oude en Nieuwe Testament;

12-16 jaar         geloven          identiteit;

16-20 jaar         verdieping       hoe geloof gestalte geven (apologetiek);

20-    jaar         participatie      kringen.


Methoden

Verschillende:   mentorcatechese; huiscatechese; projectcatechese; ouder-kindcatechese;

10-12 jaar         Jatov (IBB); ‘Leer ons kennen; zondagschool; basiscatechese PKN;

12-16 jaar         Leer ons geoven; Leren om te leven; Reflector; Follow me; e.a. via JOP;

16-20 jaar         verdieping;

20-    jaar         stage; kring over credo; Bijbelstudie; belijdenisgroep; Follow me next.

 

Leren

Welke vorm werkt het beste?

- 10%           lezen of horen of zien;

- 50%           horen en zien;

- 70%           bespreken;

- 80%           evalueren en nabespreken;

- 90%           zelf uitleggen aan anderen.

 

Nota bene

-Keuzemoment        13-14 jaar; ook inzake geloofskeuzes

-Fases afbouwen      breekpunten aangrijpen als kans en stimulans om door te gaan
                                         bijv. viering; zoals bij het afscheid groep 8 van de kindernevendienst.

-Structuur                (Ook) jonge mensen hebben behoefte aan structuur. Maar…

-Durf te beperken      Laat een echte ontmoeting niet hinderen door de (hoeveelheid) stof

-Leren                      Geloven kun je/ moet je leren! Levenslang.

 

Volgende toerusting

-Wanneer:              in het volgende seizoen

-Waarin:                 - ontwikkelingspsychologie + consequenties voor de 
                                                catechese en voorbeelden

                             - de rol van de ouders

 

ERV


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden