> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Verslag vorige bijeenkomst
> Nieuwe bijeenkomst
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Verslag bijeenkomst GemeenteGroeiGroepen


Impressie toerustingsavond 5 november 2009

Op donderdagavond 5 november jl. waren wij, als gespreksleiders van de Gemeente Groei Groepen uit de classis Katwijk bij elkaar. Het doel was om toegerust te worden als gespreksleider. Het thema van de avond was “luisteren”. Om dit thema met ons te behandelen was Rita van Herk van het Evangelisch Werkverband aanwezig. Martin van der Linden leidde deze avond, waarop 23 personen aanwezig waren.

We begonnen met het gezamenlijk zingen van Gezang 304 uit Liedboek voor de kerken, waarna Martin het schriftgedeelte uit Jacobus 1 : 19 t/m 26 las. Dit gedeelte gaat over luisteren.

Na het gebed leest Rita een casus voor van 2 vrouwen die elkaar iets vertellen in een kantine van een ziekenhuis. Uit het stuk blijkt dat de vrouwen totaal niet naar elkaar luisteren en elk met haar eigen gedachten bezig is. Rita legt uit dat een groep, welke groep dan ook, een inhoudsniveau en een betrekkingenniveau heeft. Wanneer er op het betrekkingenniveau iets niet goed gaat gaat het ook op het inhoudsniveau niet goed.

In het woord “betrekkingenniveau” zit het woord “betrokken”. Wanneer je niet betrokken bent, als mens en als christen, blijft het ook op de inhoud een leeg gebeuren. De onderlinge relatie op de groep is daarom heel belangrijk.

 

Daarna gingen we in groepjes van twee uit elkaar om elkaar een verhaal te vertellen over onszelf. De vraag daarbij was: “Wat maakt een gesprek tot een goed gesprek voor jou”.

 

Na de pauze werden we in groepjes van 4 opgedeeld, een verteller, een luisteraar en twee observanten. De verteller vertelde een verhaal, de luisteraar reageerde daarom en de twee observanten moeten elk over de luisteraar 2 sterke en 1 verbeterpunt benoemen. Dat bleek in een enkel geval nog wel lastig te zijn.

 

Om 10 uur werd de avond afgesloten met gebed. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek wanneer ik zeg dat het een goede avond is geweest waar een geanimeerde sfeer heerste en waaruit vertrouwen in elkaar sprak. De volgende avond zal op donderdag 14 januari 2010 zijn. Het thema zal naar verwachting “Vragen stellen” zijn,  aan deelnemers wordt vooraf informatie toegestuurd.

Wil je als gesprekleider ook op 14 januari toegerust worden, meld je dan aan bij Martin van der Linden (mvanderlinden@ontmoetingskerkkatwijk.nl)  

 

Lies van Beelen, deelnemer.


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden