> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Basiscursus Pastoraat

Basiscursus voor ouderlingen en pastorale medewerkers

19 november, 26 november en 3 decemberri 2013, Julianakerk te Sassenheim.

Een belangrijke pijler van het plaatselijke kerkenwerk is het pastoraat. Omzien naar elkaar behoort tot het hart van het christelijke geloof. Maar iemand bezoeken namens de kerk blijkt soms moeilijker dan gedacht: Hoe begin je een gesprek, hoe houd je het gaande, breng je het geloof ter sprake en hoe dan?

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een basiscursus pastoraat ontwikkeld voor ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen of voor hen die overwegen een taak in het pastorale werk te aanvaarden. De Classicale Commissie voor Toerusting & Communicatie belegt deze cursus voor geheel de classis Katwijk!

Als gemeenteadviseur ga ik graag samen met de cursusdeelnemers op zoek naar wat pastoraat inhoudt en hoe je daar als ambtsdrager of pastoraal medewerker, rekening houdend met de eigen (on)mogelijkheden, vorm aan kunt geven. Het ontwikkelen van een eigen visie op pastoraat, het belang van luisteren, de betekenis van gebed en schriftlezing zijn belangrijke onderdelen van de cursus, die in totaal drie dagdelen beslaat. Praktische oefeningen ondersteunen het lesmateriaal. Na beëindiging van de cursus zijn de deelnemers beter in staat hun pastorale taken te verrichten.
Deze cursus wordt bijzonder omdat we een hele module inbouwen over ‘met een diaconale antenne op bezoek gaan’. Steeds meer horen we van toenemende zorgen in gezinnen maar diakenen krijgen nauwelijks meer signalen vanuit het pastoraat door. Reden genoeg om eens aandacht hiervoor te vragen en onze focus daarop te richten.

Ook willen we in deze cursus een poging wagen eens naar onze manier van werken te kijken. Alles voor zover er tijd genoeg is!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (www.pkn.nl/pcte) , waar u zich ook kunt opgeven. Meer informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeenteadviseur , Dick van Dijk, telefoon: 06-15139055 of per email: d.van.dijk@pkn.nl.


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden