> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Pastoraat bij ziekte

Wanneer mensen ziek worden is de nabijheid van de ander van groot belang.
Hoe ben je als pastoraal werker, - medewerker, ouderling of predikant de zieke nabij?
En: op welke wijze kunnen we al luisterend een weg vinden, die juist in deze situatie ertoe kan doen?
Deze en andere vragen komen aan bod in een cursus van 3 avonden.
Tevens is er de mogelijkheid met elkaar te spreken over het implementeren van ‘ziekenzalving’ in uw gemeente en praktijk van het pastorale werk.

Informatie kunt u aanvragen bij de gemeenteadviseur: d.van.dijk@pkn.nl of:
Telefoon: 06 - 15 13 90 55.
 
Het liefst bieden wij deze cursus als maatwerk voor uw gemeente aan!


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden