> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Leden
> Wijziging per 1 jan 2012
> Adviseurs
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Cie T&C
> Cie K&I
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Wijziging samenstelling per 1 januari 2012
Volgens de regels van de kerkorde dient jaarlijks een vierde van de afgevaardigden af te treden.

Per 1 januari a.s. betreft dit:

HG Katwijk aan Zee, wijk Ichthus
de diaken wordt opgevolgd  door een ouderling-kerkrentmeester;

HG Katwijk aan Zee, wijk Immanuël
de diaken wordt opgevolgd door een ouderling-kerkrentmeester;

HG Katwijk aan Zee, wijk Morgenster
de ouderling-kerkrentmeester wordt opgevolgd door de predikant;

HG Katwijk aan Zee, wijk Sion
de ouderling-kerkrentmeester wordt opgevolgd door de predikant;

HG Rijnsburg
de predikant wordt opgevolgd door een ouderling;

GK Rijnsburg
de predikant wordt opgevolgd door een ouderling;

HG Lisse, wijk Oost
de diaken wordt opgevolgd door een ouderling-kerkrentmeester;

HG Lisse, wijk West
de ouderling-kerkrentmeester wordt opgevolgd door de predikant;

PG Noordwijk, wijk Oost
de ouderling-kerkrentmeester wordt opgevolgd door de predikant;

PG Noordwijk, wijk West
de diaken wordt opgevolgd door een ouderling-kerkrentmeester.

Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden