> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Pastoraat aan dementerenden

Pastoraat aan dementerenden.

Op 8 november j.l. heeft Pieta Landweer, geestelijk verzorger van  zorginstelling Cordaan in Diemen, een cursusavond gegeven over het onderwerp "Pastoraat aan dementerenden".
De bijeenkomst vond plaats in de Pniëlkerk in Katwijk aan Zee en was bestemd voor vrijwilligers van de kerk.
Pieta Landweer schetste de leefwereld van een dementerende persoon als een "situatie van permanente vervreemding"
Ze maakte onderscheid in 3 fases van dementie: licht, matig en ernstig. Met de daarbij behorende beleving van resp. het bedreigde ik, het verdwaalde ik, het verzonken ik.
In de laatste fase van het dementeringsproces verblijven de mensen meestal in een verpleeghuis.
De omgang met dementerende personen in het pastoraat vraagt van de vrijwilliger een open en betrokken houding.
Bij de pastorale ontmoeting met mensen die lijden aan beginnende dementie is het van belang niet af te wijken van het gewone, voorspelbare.
Dit kan nl. angst en onzekerheid oproepen.
Bij alle contact met dementerende personen geldt: ga niet op zoek naar feiten, streef naar een ontmoeting van hart tot hart, gebruik in het gesprek metaforen en wees creatief.
Al met al een leerzame en zinvolle avond.

Liesbeth Oort
 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden