> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Basiscursus
> Basiscursus ZWO
> Luisterend Dienen
> Diaconaat en armoede
> Pastoraat
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Diaconaat en armoede

Cursus Diaconaat en armoede.

Op drie maandagavonden in september, te weten op 8, 15 en 29 september 2014 wordt in de Julianakerk te Sassenheim de cursus Diaconaat en armoede gegeven.
Voor alle diakenen en diaconale bezoekers een interessante cursus omdat de cursus inzicht geeft in het leven van mensen die in de armoede terecht gekomen zijn.
En het geeft  inzicht in hoe als diaken te handelen.
Een cursus die juist nu van belang is om te volgen.
Wij zien graag uw aanmelding tegemoet!

Even de gegevens op een rijtje:
-Cursus diaconaat en armoede.
-Julianakerk te Sassenheim (Julianastraat).
-Datums: 8, 15 en 29 september 2014.
-Tijden: 19.30 uur inloop met koffie, 22.00 uur afsluiting van de avond.
-Opgave: www.pkn.nl/pcte  > diaconaat  > armoede.
Kosten voor 3 avonden inclusief materiaal: € 24 p.p.. U krijgt daarvoor een nota.

Doelen 
• Deelnemers vormen zich een beeld wat armoede in Nederland inhoudt voor betrokkenen door theorie en door ervaring op te doen (o.a. via huiswerkopdrachten)
• Deelnemers ontwikkelen een visie op de oorzaken en bestrijding van armoede en de rol en taak van een diaconie hierbij
• Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om lokaal armoede te bestrijden, hetzij via individuele hulpverlening hetzij via betrokkenheid bij het lokale armoedebeleid in samenwerking met belangenorganisaties
• Deelnemers worden gestimuleerd in de eigen kerkelijke en burgerlijke gemeenschap armoede hoog op de agenda te zetten

Inhoud en opzet

Wat is je eigen beeldvorming over armoede?
• Wat is de realiteit waarmee mensen in armoede mee te maken hebben?
• Wat zijn kenmerken en oorzaken van armoede?
• Een bijbelse visie op armoede

• Wat is een diaconale grondhouding?
• Wat is de rol en taak van een diaconie bij armoedebestrijding?
• Hoe signaleer je armoede?
• Een bijbelse kijk op de ander zien en horen

Met welke organisaties kun je op het terrein van armoedebestrijding samenwerken?
• Hoe ondersteun je de doelgroep, welke vorm van hulp is gewenst?
• Een stappenplan voor individuele hulpverlening
• Armoede en rijkdom in de liturgie
• In overleg kunt u ook een cursus op maat samenstellen, bijvoorbeeld voor een kerkenraadsdag of thema-avond


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden