> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Nieuwe wegen in het Pastoraat

Nieuwe wegen in het pastoraat: een cursus van twee avonden.
Gedurende 2 avonden krijgt u een cursus aangeboden die u wegwijs maken in de nieuwe wegen in het pastoraat.
In de classis Katwijk zijn er al ervaringen met die nieuwe wegen, die kunnen we met elkaar delen.
Maar ook worden ze voor u inzichtelijk gemaakt en zo met elkaar doorgesproken dat we de goede kanten ervan gaan ontdekken en ook de valkuilen die verandering met zich mee kan brengen.
Twee avonden van ongeveer 2 ½  uur waarna u heel wat in handen hebt om daarmee met uw consistorieberaad, uw pastorale werkgroep of ouderlingen overleg in gesprek te gaan.
Omdat pastoraat één van de belangrijke hulpmiddelen is, om gestalte te geven- en te bouwen aan wat we noemen ‘de gemeenschap der heiligen’.
Maar ook om het typisch eigene van de gemeente van Christus gestalte te geven: haar roeping om te zien naar elkaar en naar elk ander.
U kunt zich opgeven via de website: www.pkn.nlk/pcte  > pastoraat  > nieuwe wegen….
Of bij uw gemeenteadviseur: d.van.dijk@pkn.nl

Ik zet graag even de gegevens op een rijtje:
    Cursus Nieuwe wegen in het Pastoraat.
-  Datums: 18 en 25 september 2014
-  Plaats: De Voorhof, Vliet NZ 36 te Rijnsburg
-  Tijd: 19.30 uur inloop met koffie. 22.00 uur afsluiting.
-  Kosten: € 18 p.p. U krijgt daar een nota van.

Ik geef u een stuk tekst door wat bij het cursusaanbod op de website staat aangereikt.
Doelgroep
• predikanten en kerkelijk werkers
• (beleids)ouderlingen
• coördinatoren van het bezoekwerk
• pastorale medewerkers

Doel
• ontdekken van de betekenis van pastoraat in deze tijd
• verkennen van hedendaagse vormen van pastoraat
• ontwikkelen van nieuw pastoraal beleid

Inhoud en opzet
Er komen steeds meer signalen dat gemeenten inhoudelijke en organisatorische knelpunten ervaren bij de inrichting en vormgeving van het pastoraat. Dit soort signalen kunnen leiden tot een herbezinning op pastoraat. Er is al veel materiaal beschikbaar rondom bewustwording voor nieuwe pastorale wegen. Toch blijkt de stap naar een verandering in de praktijk lastig. Daarom is deze cursus  ontwikkeld voor plaatselijke betrokkenen bij het pastoraat. Met hen willen we allereerst komen tot (verdere) bewustwording, inzicht en het duiden van de signalen van onder andere pastorale bezoekers. Vervolgens maken we aan de hand van theorie en onderzoek duidelijk wat de achtergronden hiervan kunnen zijn. Ten slotte formuleren we met elkaar concrete handreikingen om  in de context van de eigen gemeente pastoraat verder te ontwikkelen.
De cursus bestaat uit in ieder geval twee bijeenkomsten. Daarna kan een derde bijeenkomst volgen, waarvoor een keuze gemaakt kan worden uit twee van de vier modules die elementen uit de eerste twee avonden verder uitdiepen.
 

Dick van Dijk


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden