> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Classicaal Regionaal Overlegorgaan Zuid-Holland

Na de sluiting van de 9 dienstencentra, waaronder het Protestants Dienstencentrum Zuid-Holland (PDC ZH) te Capelle aan den IJssel, zijn er 4 steunpunten geopend.
Het Steunpunt zuidwest behartigt de zaken van de gemeenten en classes in Zuid-Holland, Zeeland en westelijk Noord-Brabant.
Het steunpunt is gevestigd in de voormalige pastorie van de Gereformeerde kerk te Heerjansdam, een dorpje tussen Barendrecht en Zwijndrecht.
Heerjansdam behoort tot de gemeente Zwijndrecht.

Steunpunt zuidwest 
Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam
Telefoon: 078 - 677 18 06
E-mail: zuidwest@pkn.nl

Mw. M.J. van den Bogerd - Uithol, mgt. ass., e-mail: m.vanden.bogerd@pkn.nl
Dr. H.E. Wevers, RACV, e-mail: h.wevers@pkn.nl
Dhr. G. Oosterwijk, RCBB en gemeenteadviseur Kerkbeheer, e-mail: g.oosterwijk@pkn.nl
Dhr. D. van Dijk, gemeenteadviseur, mobiel: 06 - 15 13 90 55, e-mail: d.van.dijk@pkn.nl

Het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Zuid-Holland (CRO ZH) vormt een platform waarin de brede moderamina van de classicale vergaderingen in een regio samenwerken. Vertegenwoordigers van elk breed moderamen wisselen informatie en ervaringen uit, behartigen gemeenschappelijke belangen in een regio en bevorderen indien gewenst een gemeenschappelijk beleid. Tevens hebben de brede moderamina die in een regio samenwerken een taak bij de besteding van de regionale fondsen.

In de regio van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan werken

Regionaal College voor de Visitatie
Regionaal College voor het Opzicht
Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen
Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

> Contact: zuidwest@pkn.nl; of via de Servicedesk (030) 880 1880.

Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV) Zuid-Holland
Dr. Herbert E. Wevers was de regionaal adviseur voor de classicale vergaderingen in Zuid-Holland. Hij ging onlangs met emeritaat. Zolang de vacature van de RACV duurt worden de zaken waargenomen door ds. P. Verhoeff (RACV Noord-Holland  en Utrecht) en dr. J. van Beelen RACV Gelderland). De regionaal adviseur classicale vergaderingen adviseert en ondersteunt de ambtelijke vergaderingen in de regio: classicale vergaderingen en regionale colleges. Tevens kan hij om advies gevraagd worden op het gebied van kerkordelijke zaken.
> Contact: s.bloemert@pkn.nl; of via de Servicedesk (030) 880 1880.

Provinciaal Giftenadvies Zeeland
Het Provinciaal Giftenadvies is een hulpmiddel bij het omgaan met de vele steunaanvragen die de diaconie krijgt. In het Giftenadvies wordt een overzicht gegeven van de organisaties in een provincie of regio die het komend jaar diaconale steun verdienen. Het Provinciaal Giftenadvies wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan.
 

In het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan ontmoeten vertegenwoordigers van de de classes van Zuid-Holland elkaar.
Dat zijn de 16 classes: 
CV Alblasserdam, CV Alphen aan den Rijn, CV Barendrecht, CV Brielle, 
CV Delft, CV Dordrecht, CV Gorinchem, CV Gouda, 
CV 's-Gravenhage 1, CV 's-Gravenhage 2, CV Katwijk, CV Leiden, 
CV Rotterdam 1, CV Rotterdam 2, CV Schiedam en CV Zoetermeer.Algemene Classicale Vergadering Zuid-Holland
Ds. G. van Dijk, preses
Diaken J. Kapteyn, scriba
Justus van Effenstraat, Leiderdorp
Telefoon: 071-   ; E-mail:

De bijeenkomsten van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Zuid-Holland worden gehouden op:
     donderdag 3 april 2014
     woensdag 8 oktober 2014
     woensdag 15 april 2015
     donderdag 7 oktober 2015

We vergaderen doorgaans in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340, 3067 CX  Rotterdam

Regionaal College voor de Visitatie Zuid-Holland
Ds. E. Westrik, preses
Ds. D.A.J. Sonneveld, assessor
Ds. W.L. van der Geer, scriba
Als u het Regionaal College voor de Visitatie Zuid-Holland wlt contacten, neem dan contact met het Steunpunt zuidwest in Heerjansdam.

Regionaal College voor het Opzicht Zuid-Holland
Ds. J.H. Maat, voorzitter
C. van den Bergh, secretaris
Postbus 50535, 3007 JA  Rotterdam
Telefoon: 010 - 410 00 55

Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen Zuid-Holland
Dhr. P. Hameete, voorzitter
Dhr. J.C. Booden, secretaris
Laan van Moerkerken 79, 3271 AJ  Mijnsheerenland
Telefoon: 0186 - 60 50 70, e-mail: jan@booden.nl

Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland
Drs. R. van Woerden, voorzitter
Drs. L.C. Verhagen, secretaris
Dorpsstraat 50, 2995 XH  Heerjansdam
Contactpersoon: Dhr. G. Oosterwijk
Telefoon: 030 - 880 18 80, e-mail: g.oosterwijk@pkn.nl

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden