> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Beroepingswerk
> Verkiezing ambtsdragers
> Beleidsplan maken
> Wijziging scribaat
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Beroepingswerk

Gemeenten zijn regelmatig op zoek naar een predikant. Volgens de kerkorde dienen gemeenten die een predikant zoeken advies in te winnen bij het beroepingswerk van de kerk. Omgekeerd zijn ook predikanten soms op zoek naar een andere gemeente. Om hiertussen te bemiddelen is er het bureau beroepingswerk.

Het richt zich op:
- kerkenraden en hoorcommissie (leden)
- andere ambtelijke vergaderingen
- predikanten en proponenten

Het beroepingswerk geeft:
- voorlichting over vacante gemeenten aan (a.s.) predikanten
- verplicht advies aan vacante gemeenten (ord. 3 kerkorde PKN)
- voorlichting aan vacante gemeenten door middel van de gids voor het beroepingswerk.

Deze gids en de bijlagen kunt u hier downloaden:

Voor het beroepingswerk is werkzaam ds. H.J. Oortgiesen, telefonisch spreekuur dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur, telefoon: 030 - 880 15 71,  e-mail: h.oortgiesen@pkn.nl

Secretariaat beroepingswerk en officemanager mobiliteitsbureau
predikanten en kerkelijk werkers:

Mw. G.F. Biermans, telefoon 030 - 880 15 05, e-mail: g.biermans@pkn.nl

De aanvraag approbatie dient de volgende stukken te omvatten:

 1. Kopie beroepsbrief met aanhangsel (ord. 3-5-2/3).
 2. Kopie schriftelijk bericht aanneming van beroep (ord. 3-5-4).
 3. Verklaring Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken RCBB (ord. 3-3-2).
 4. Verklaring kerkenraad vorige (wijk) gemeente dat predikant beroepbaar is of dispensatie van de classis heeft ontvangen (ord. 3-4-2):
  a. Bij een proponent: testimonium proponent (ord. 13-19-3/4/5) of verlenging van bevoegdheid.
  b. Bij overgang van 1e naar 2e gemeente een verklaring van het seminarium (ord. 13-20-3 en/of Generale Regeling art. 11-5/6).
  c. Idem bij overgang van 1
  e naar 2e gemeente een verklaring inzake het mentoraat (ord. 13-21-1).
 5. Akte van losmaking (ord. 3-5-5).
 6. Verklaring van kerkenraad nieuwe (wijk-)gemeente dat er geen bezwaarprocedure loopt bij het Regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (ord. 3-4-10/11).
 7. Bij een predikant in deeltijdfunctie: verklaring Breed Moderamen Classicale vergadering inzake de goedkeuring deeltijdfunctie (ord. 3-17-2).

De aanvraag tot het verlenen van approbatie dient verzonden te worden aan:  

           Breed Moderamen van de Classicale vergadering Katwijk
           Dhr. D. Wijnands
           Neptunus 3
           2221 JS  Katwijk zh


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden