> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Boeken
> Tijdschriften
> Artikelen
> Boekhandels
> Websites
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Leestips - Boeken

Hieronder enkele titels van boeken die belangrijk zijn.

Als eerste noemen we uiteraad de Bijbel zelf, die in diverse vertalingen verkrijbaar is.
Via het internet kunnen die vertalingen geraadpleegd worden: www.nbv.nl, kies daarna voor BijbelOnline. 
Daarnaast wordt de Statenvertaling opnieuw vertaald: de Herziene Statenvertaling. Deze kunt u inzien via de betreffende site, kies daarna voor TEKSTEN.

Heel mooi is het boek: 'Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland', i
ngeleid door dr. Klaas Zwanepol.De uitgave bevat de belijdenisgeschriften van de vroege kerk: De Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius; de belijdenisgeschriften van de reformatie: de (Onveranderde) Augsburgse Confessie, de Catechismus van Luther, de Catechismus van Heidelberg, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels; de meest recente geschriften: de Theologische Verklaring van Barmen en de Concordie van Leuenberg. 
Het boek is uitgegeven door het Boekencentrum en verkrijgbaar in de boekhandel.
ISBN 90 8525 001 3

Een onmisbaar boek voor de kerkenraad is de 'Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, inclusief de overgangsbepalingen'. Het boek is uitgegeven door het Boekencentrum en verkrijgbaar in de boekhandel.
ISBN 90 239 1279 9
De tekst van de Kerkorde en van de Ordinanties kunt u raadplegen via Downloads

Vervolgens verwijzen we graag naar de 'De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland'.
Dit boek is van dr. P. van den Heuvel, uitgegeven door het Boekencentrum en verkrijgbaar in de boekhandel.
ISBN 90 239 1293 4

In verband met visitatie het boek met de titel: 'Om te zien, hoe het gaat', een historisch onderzoek naar bedoeling en werkwijze van de kerkvisitatie.
Dit boek is van dr. J.D.Th. Wassenaar, uitgegeven door het Boekencentrum en verkrijgbaar in de boekhandel.
ISBN 90 239 0979 8


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden