> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Basiscursus
> Omgaan met kritiek
> Missionair is mogelijk
> Huisbezoek
> Pastoraat bij ziekte
> Pastoraat aan dementerenden
> Nieuwe wegen
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Geslaagde toerustingsavond over omgaan met kritiek in het pastoraat

Op maandag 3 maart jl. werd er in de Ontmoetingskerk in Katwijk aan den RIjn een toerustingsavond gehouden onder de titel: 'Help! Kritiek tijdens huisbezoek'. Maar liefst 40 deelnemers kwamen op deze toerustingsavond af! Een van hen was dhr. P. van der Bent uit Katwijk aan Zee, die van deze avond de volgende impressie gaf: 

De nieuw ge(re?)formeerde classis Katwijk verbaast mij op deze instructieavond in de Ontmoetingskerk van Katwijk. Bekenden en onbekenden uit heel kerkelijk Zuid Holland laten zien dat de classis geen theoretische "ver van mijn bed"-show hoeft te zijn, maar in de praktijk hier in deze zaal broederlijke en zusterlijke contacten veroorzaakt. Dank u wel classis van Katwijk! En ga zo door met mooie avonden te organiseren! 

Het onderwerp van deze goed bezochte toerustingsavond luidt: Help. Kritiek tijdens huisbezoek! Cursusleider Martin van der Linden deponeert als inleiding wat balken en splinters op tafel. Welke zou ik pakken? Neen, na u graag.
Na deze inleiding ervaren we in een rollenspel (niet te veel doen hoor) hoe kritiek kan overkomen. Ik krijg van twee Rijnsburgse bezoekzusters complimenten voor mijn kritiek op de kerk.
Wat een voorbereiding op mijn bevestigingsdienst van a.s. zondagavond in de Pniël trouwens. Als ik dat aan de dames vertel knipperen ze wat met hun ogen en kijken me ietwat fronsend aan. Kan ik nog terug?
Na de pauze hebben we een interessante uitleg over wat je tijdens een huisbezoek wel en niet moet zeggen. Spreken is nog steeds zilver, maar zwijgen blijft goud. In liefde ook de onterechte zeur of terechte mopperaar tegemoet blijven treden vormen het hoofddoel van een pastor.

Na afloop spreken de aanwezigen de hoop uit dat er meer van dergelijke cursusavonden zullen volgen en dan met name gericht op het pastoraat. Eric Citroen van de Classis afdeling Toerusting & Communicatie knikt bereidwillig.
Wat kun je doen als ambtsdrager als je weet dat er huwelijksproblemen zijn?
Of drugs in het gezin?
Of je neemt mishandelingen waar?
Of de kinderen gaan een hele andere kant op?
Hoort u deze vraag Classis? Informatie gericht op de praktijk, al moeten we niet vergeten dat er altijd Een is die de regie in handen heeft.

Bij de uitgang kom ik de twee bezoekzusters van het rollenspel weer tegen. ‘Jij was goed in je kritiek op de kerk!’ herhaalt de ene Rijnsburgse zuster ietwat verwijtend. ‘Ja,dat is zo!Ik zat er voortdurend aan te denken! ’vult de ander nog eens aan. Ik schokschouder wat. ‘Maar ehh..was hij nou zondag die bevestigingsdienst?’ ‘Ja, in de Pniël!’ ‘Misschien komen we wel…’

Ook van een andere bezoeker ontvingen we een impressie. Het is de heer G.J. Brauns, ouderling-kerkrentmeester van de Sionwijk uit Katwijk aan Zee.

Het is de scriba die op de kerkenraadsvergadering een brief uitdeelt van de “Classicale vergadering Katwijk”. Alweer één? 
Als ik wat doorlees zie ik het onderwerp; een toerustingavond over, “Help!, Kritiek tijdens huisbezoek”. Zo, toe maar, gedurfd! Mijn interesse is gewekt.

                                                                                                                                                                                          Vol verwachting trekken we, “mijn” bezoekbroeder Wim Nijgh en ik, op richting de Ontmoetingskerk. We worden hartelijk welkom geheten door Eric Citroen en Martin van der Linden. We krijgen koffie/thee aangeboden en wachten in de hal op de dingen die gaan komen.
De mensen druppelen binnen. Lijkt een druk bezochte avond te gaan worden. We zien bekenden, minder- en onbekenden. Veel heren maar óók dames!? Dames? Zou er nog een andere ontmoeting zijn? Wim en ik kijken elkaar maar eens aan… Al snel wordt duidelijk dat de dames óók voor deze avond komen. Ja, natuurlijk, 2008 is het jaar van de samenvoeging van de Hervormde én Gereformeerde Classis van Katwijk, vandaar…. We beginnen. Gelukkig, het is niet alleen voor ons nieuw. Ook “het team” moet nog wat inspelen op elkaar getuige wat kleine “schermutselingen” achter het katheder. Het komt goed.
                                                                                                                     
Eric heet ons welkom en Martin is onze gespreksleider vanavond.

Martin 
opent met het lezen van enkele verzen uit Mattheus 7: 1-5. Oordelen en geoordeeld worden en de splinter in het oog van de ander…. De toon is gezet. We gaan er is goed voor zitten. De mensen in de zaal kijken elkaar eens wat voorzichtig aan…..
Na een korte, prikkelende, inleiding doen we tot de pauze een rollenspel waarin we te maken krijgen met een kritiekgever, een kritiekontvanger en een observator. Wat onwennig worden de groepjes gevormd, wordt een plekje gezocht en het rollenspel gespeeld. Dat de onwennigheid slechts schijn is wordt duidelijk als sommige spelers zo opgaan in het “spel” dat ze hun koffie koud laten worden! 

De sfeer is goed en open naar elkaar. Dat blijkt wel uit de hartelijke contacten en boeiende gesprekken tijdens de pauze…. Maar, we moeten verder. 

Martin vertelt boeiend over de valkuilen en hoe we met de ontvangen kritiek om moeten gaan. Hij geeft bruikbare tips die we, samengevat op een A4'tje, aan het eind van de avond mee kunnen nemen.

Er zijn dus, helaas, géén pasklare antwoorden?! Teleurgesteld? Verre van dat!

Door met elkaar, onder deskundige leiding, over een onderwerp als dit te praten en ervaringen te delen word je gesterkt en gevormd. Dan mag je de weg gaan in het voetspoor van onze Heiland die alle kritiek zwijgend! over zich heen liet komen en die voor ons aan het kruis geleden heeft en gestorven is. Die óók is opgestaan en voor ons bidt.

Eric en Martin mijn bijzondere dank voor deze voortreffelijk voorbereide en leerzame avond! Dat er nog maar veel mogen volgen! Ik hoop er te zijn, u ook?

De avond werd georganiseerd door de commissie Toerusting en Communicatie van de classicale vergadering, en werd geleid door:


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden