> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Leden
> Wijziging per 1 jan 2012
> Adviseurs
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Cie T&C
> Cie K&I
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Adviseurs classis

De volgende personen zijn adviseur van de Classicale vergadering Katwijk.

Afgevaardigden naar generale synode
Diaken primus:  C.A. Guijt, HG Katwijk aan Zee;
Diaken secundus: mw. A.M.W. Bongers, GK Lisse.

Afgevaardigden naar het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Zuid-Holland (CRO-ZH)
Primus: D. Wijnands te Katwijk aan Zee;
Secundus: ds. E.H. van der Weide, predikant PG te Noordwijkerhout en De Zilk.

Visitatoren
Mw. ds. A.A. Bosma, predikant PG te Sassenheim;
Ds. C.K. Koekkoek, predikant GK te Katwijk aan den Rijn;
Ds. E.H. van der Weide, predikant PG te Noordwijkerhout en De Zilk;
vacature;
Dhr. R.T. Bouwmeester, ouderling PG te Noordwijkhout en De Zilk;
Dhr. G. Nienhuis, oud-ambtsdrager GK te Valkenburg.
Dhr. N. van der Perk, ouderling HG "De Rank" te Katwijk zh;
Vacature.
 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden