> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Visitatiecluster
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Visitatiecluster Katwijk-Leiden

Binnen de Classicale vergadering Katwijk en de Classicale vergadering Leiden zijn de 16 visitatoren bijeengebracht in het visitatieclustr Katwijk-Leiden. Het cluster bestaat uit de volgende visitatoren. Bij de scriba van het visitatiekoppel zijn haar/zijn adresgegevens vermeld. 

Visitatoren CV Katwijk
Ds. K.F.W. Borsje
, predikant HG te Katwijk aan Zee

Ds. D. Verboom, predikant HG te Rijnsburg

Ds. D.C. Groenendijk, predikant GK te Rijnsburg
Dhr. A. Wassenaar, oud-ambtsdrager GK te Katwijk aan den Rijn
Looyerslaan 26, 2223 TG Katwijk zh
Telefoon: 071 - 402 35 66, e-mail: waskat@hetnet.nl

Ds. T. Moll, predikant PG te Sassenheim
Dhr. G. Nienhuis, ouderling GK te Valkenburg
Rozenlaan 9, 2235 ER Valkenburg zh
Telefoon: 071 - 407 14 18, e-mail: nienhuis@molphys.leidenuniv.nl

Dhr. E.F. Citroen, oud-ambtsdrager HG te Lisse
Lisserdijk 333, 2165 Lisserbroek
Telefoon: 0252 -  41 36 46, e-mail: eric.citroen@wxs.nl

Dhr. N. van der Perk, oud-ambtsdrager HG "De Rank" te Katwijk zh
Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg
Telefoon: 071 - 402 26 49, e-mail: niekina@hetnet.nl

Visitatoren CV Leiden
Ds. J.A.D. van der Boon, predikant PG te Wassenaar
Mw. J. van Woerden, oud-ambtsdrager PG te Leiden
De Goejestraat 35, 2313 NV Leiden
Telefoon: 071 - 513 68 62, e-mail: jvwoerden@tiscali.nl

Mw. M. Schravenhoff-Reder, ambtsdrager PG te Wassenaar
Papeweg 7, 2245 AD Wassenaar 
Telefoon: 070- 517 68 87, e-mail: robmar4ever@hotmail.coml

Voorzitter van het visitatiecluster is: Ds. G.F. Smaling
Telefoon: 071 - 576 71 23, e-mail:
smaling097@planet.nl
Secretaris van het visitatiecluster is:  

          Visitatiecluster Katwijk-Leiden
          Dhr. D. Wijnands
          Neptunus 3
          2221 JS  Katwijk zh

          Telefoon: 071 - 408 17 20
          E-mail:
visitatiecluster@casema.nl

 

 

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden