> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Serie 20 feb 2008
> Serie Kerken 2008
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Serie 20 feb 2008

Tijdens het Appèlwoord en de eerste bijeenkomst van de Classicale vergadering Katwijk werden deze schitterende foto's gemaakt door de heer Wim van Egmond, fotograaf en lid van de Rijnsburgse Smalfilm en Dia Amateurs (RSDA). We kwamen bijeen in de Triumfatorkerk te Katwijk aan Zee.

02. Voordat de Bidstond begon was de koffietafel al klaargezet voor de bezoekers.

03. Een mooi boeket bloemen gaf een kleurrijke blik.

04. De preekstoel was nog leeg.

05. Onder het schitterende orgelspel van de heer Borsboom vulde de Triumfatorkerk zich.

06. In totaal bezochten ruim 180 afgevaardigden en belangstellenden de kerk.

07. Dr. H.E. Wevers sprak na de Bidstond zijn appèlwoord uit.

08. Na het appèlwoord zongen we staande Gezang 308.
V.l.n.r.: ds. A.A. van Houwelingen, ouderling J.C. Benschop, ds. J. Smit, de heer D. Wijnands, ds. J.C. Fockens, ds. G.F. Heeneman, ds. G. van de Pol en dr. H.E. Wevers.

09. Het 3e vers luidt:
Broeders, één band is 't die ons bindt / vanwaar en wie g’ ook zijt
wie onze Vader dient als kind, / is Christus toegewijd.

10. Ds. G. van de Pol (straks assessor tertius) verzoekt de afgevaardigden van de classicale vergadering naar de vergaderruimte te gaan. Dat is praktisch, omdat we snel verder moeten en... de andere kerkenraadsleden kunnen dan zien, wie de afgevaardigden zijn! De afgevaardigden dienen de presentielijst te tekenen en hun koffie en/of thee te gebruiken in de vergaderruimte hiernaast.

12. Maar u, die achterblijft, krijgt hier koffie en /of thee aangeboden.

13. Dr. H.E. Wevers in gesprek, op de achtergrond rechts (met baard) diaken J.A.P. Wesseling (Lisse, West en lid commissie Kerk & Israël)

14. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd.

15. De heer M.J. de Vries (tot voor kort namens de Gereformeerde classicale vergadering Katwijk afgevaardigde naar en tevens trouw bezoeker van de Hervormde classicale vergadering Katwijk) in gesprek met ouderling L. van der Plas (HG Katwijk aan Zee, Ichthus).

16. Een onderonsje van 3 predikanten van de Werkgemeenschap van predikanten Lisse.
V.l.n.r.: ds. N.C. Smit (PG Warmond), ds. A.A. van Houwelingen (PG Noordwijk, West) en ds. H. Mondeel (PG Hillegom i.w.).

17. De secretaris geeft aanwijzingen, waar op de presentielijst door ouderling A.J. van 't Wout (HG Lisse, West) getekend dient te worden

18. De heer W. Oudshoorn (l), destijds visitator, in gesprek met ds. J.C. Fockens (PG Sassenheim).

19. Bij het binnentreden van de vergaderruimte dient de presentielijst getekend te worden. 
V.l.n.r.: de heer M.J. de Vries, ds. J.B. ten Hove (HG Katwijk aan Zee, Immanuël), ds. R.H.M. de Jonge (HG Katwijk aan den Rijn, 1) en diaken mevrouw J. Marijs (PG Noordwijk, West).

20. Diaken E.C.M. Plug-de Graaf (GK Lisse) en diaken W. Jensma-Beimers (HG Lisse, Oost) genieten duidelijk van hun kopje koffie.

21. Ds. Mondeel maakt enkele aantekeningen, terwijl de secretaris zoekt waar de scriba is.
Want er moet genotuleerd worden.

22. Ouderling C. den Haan (Commissie Toerusting & Communicatie) en ds. D.C. Groenendijk (GK Rijnsburg).

23. Een blik in de zaal met op de voorste rij v.l.n.r.: ds. J. Smit (preses), ds. G.F. Heeneman (assessor), dr. H.E. Wevers (Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Zuid-Holland), ds. F. van Roest (assessor secundus), ouderling Citroen (vz commissie Toerusting & Communicatie) en diaken mevrouw W. Jensma-Beimers (HG te Lisse).
Daarachter diaken C. van der Meij en ds. J.B. ten Hove (beiden HG Katwijk aan Zee, Immanuël), ds. A.J. Kunz (HG Katwijk aan Zee, De Noord en lid commissie Kerkorde), ouderling-kerkrentmeester A.P. Perdok, ouderling G. van der Plas (beiden HG Katwijk aan Zee, Morgenster, ds. J. Geene en diaken N. Dijkdrent (beiden HG Katwijk aan Zee, Pniël).

24. Nog een blik in de zaal met op de voorste rij v.l.n.r.: Ouderling C. den Haan (lid commissie Toerusting & Communicatie), ds. D.C. Groenendijk (scriba secundus), ds. R.H.M. de Jonge (HG Katwijk aan den Rijn,1) en diaken H.C. Minnee (GK Katwijk aan Zee, 2).
Daarachter diaken L. Schaap, ouderling J.C. Knape (beiden HG Katwijk aan Zee, Maranatha) en diaken A. van den Bergh (PG Noordwijk, HW Ichthus)
Daarachter ds. P. van der der Horst (em. pred. GK Katwijk aan Zee en lid commissie Kerkorde) en ouderling J.A. van der Plas (HG Katwijk aan Zee, Sion).

25. Ds. H. Mondeel opent de vergadering en leidt de verkiezing van het moderamen, naast hem de heer D. Wijnands en ds. A.A. van Houwelingen, die notuleert.

26. De moderamentafel met v.l.n.r.: ds. H. Mondeel, ds. J. Smit (preses), de heer D. Wijnands (secretaris / penningmeester) en ds. A.A. van Houwelingen, scriba.

 27. Nogmaals het moderamen.

28. Op vragen uit de vergadering wordt door het moderamen antwoord gegeven.

Dat was de laatste foto van deze avond.


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden