> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Zuid-Holland


Ambtelijk

De regionaal adviseur classicale vergaderingen (RACV) vertegenwoordigt de ambtelijke kant van de kerk. Hij is als predikant benoemd door de algemene classicale vergadering ten behoeve van het regionale gezicht van de kerk als schakel tussen de landelijke kerk en de gemeenten. Hij adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt (de brede moderamina van) de classicale vergaderingen en het regionale college voor de visitatie in hun contacten met gemeenten en predikanten.

Kort gezegd vertegenwoordigt hij de institutionele kant van de kerk op het gebeid van visie, fusie en ruzie. Hij vertaalt beleid van de generale synode naar het regionale en plaatselijke vlak van de kerk. Hij adviseert en ondersteunt gemeenten wanneer zij willen samenwerken en samengaan met andere gemeenten. Hij adviseert gemeenten wanneer conflicten zich voordoen.

Waar nodig stemt hij af en werkt hij samen met de gemeenteadviseur, die dienstverlener is van de dienstenorganisatie.    

 

Contact

De regionaal adviseur classicale vergaderingen Zuid-Holland is ds. D.Ph.C. Looijen.
 

         
          Zijn adres is:


          Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Z-H
          Ds. D.Ph.C. Looijen         

          p/a Steunpunt zuidwest
          Dorpsstraat 50
          2995 XH  Heerjansdam

 

          Mobiel: 06 - 15 13 99 78
          Telefoon: 078 - 677 18 06 
          of via de Servicedesk van de Dienstenorganisatie: 030 - 880 18 80

          E-mail: d.looijen@protestantsekerk.nl

 

 

 

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden