> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Generale Synode

De Generale Synode is het hoogste ambtelijke bestuursorgaan van de Protestante Kerk in Nederland. Op de site van de Protestantse Kerk in Nederland staat veel informatie over Generale Synode.

De volgende amtsdragers zijn namens de Classicale vergadering Katwijk afgevaardigd naar de synode:

Van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 een predikant


Ds. F. van Roest, primusDs. E.H. van der Weide, secundus

Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een diaken.
Tijdens de vergadering van de classis op 12 november 2014 wordt de afvaardiging verkozen.

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland vergadert op:
          donderdag 24 en vrijdag 25 april 2014;
          donderdag 13 november t/m zaterdag 15 november 2014;
          donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015;
          donderdag 12 en vrijdag 13 november 2015;
          Er wordt vergaderd in De Werelt,
          Westhofflaan 2, 6741 KH  Lunteren, telefoon: 0318 - 48 46 41.

Moderamen Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland


Mw. ds. K. van den Broeke, preses
Mw. mr. W. Engelbert-Clarenbeek, assessorDr. A.J. Plaisier, scriba
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2-A, 3533 AE  Utrecht
Postadres:      Postbus 8399, 3503 RJ  Utrecht
Telefoon: 030 - 880 14 40, e-mail: synodesecretariaat@pkn.nl

Generale College Behandeling van Bezwaren en Geschillen
Mw. mr. M.G.J. Parkins - de Vin, voorzitter
Mw. M. Plugge, ambtelijk secretaris
Postbus 8369, 3503 RJ  Utrecht
Telefoon: 030 - 880 1424, e-mail: m.plugge@pkn.nl

Generale College voor de Visitatie


Ds. W.G. Sonnenberg, voorzitter 

Ds. F. Buitink, secretaris
Postbus 8397, 3503 RJ  Utrecht
Telefoon: 030 - 880 14 40, e-mail: f.buitink@pkn.nl

Generale College voor het Opzicht
Ds. R.S.E. Vissinga, voorzitter
Mr. A. Rigters, adviseur
Postbus 8367, 3503 RJ  Utrecht
Telefoon: 030- 880 14 26

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden