> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Diaconaat
> Pastoraat
> Predikanten - KPV
> Scribaat
> Catechese
> Jeugdwerk
> Groeigroepen
> Kerkbeheer
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Cursus Scribaat

De scriba als een spin in het web.

Wat komt er allemaal op je af als je scriba wordt.
Je krijgt van je voorganger (m/v) wel het nodige aangereikt maar er wordt meer van je verwacht!
Zo is bijvoorbeeld kennis van de kerkorde van groot belang.
Maar ook dat je het verschil weet waarom het ambt een zo bijzondere plek inneemt in de gemeente.
Verder gaat het om het uitwisselen van ervaring: “Hoe doe jij dat, archiveren?”
En als er zoveel ingekomen stukken gekomen zijn: in de brievenbus, de postbus en de email? En dan die telefoontjes….
Genoeg redenen om een avond te reserveren om ‘deskundigheid’ op te doen.
Maar ook om andere scriba’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Daartoe wordt een cursus van één avond aangeboden.
De datum: dinsdag 12 november 2013
We starten om half acht met koffie en kwart voor acht tot kwart over tien is de cursus.
De kosten zijn 15,- euro p.p. en daarvoor heeft u een mooie ontmoetingsplek, koffie en/of thee en een cursusmap.
Graag wel van tevoren aanmelden a.u.b.
Dat kan via uw gemeenteadviseur: Dick van Dijk  (d.van.dijk@pkn.nl  of: 06 - 15 13 90 55)
U kunt u ook aanmelden (liever wel!) via de website: www.pkn.nl/pcte > cursussen en studiedagen  > cursussen > bestuur en leiderschap > scriba.
Waar wordt die cursus gegeven? In de Veste, Ridder van Catsweg 300 te Gouda.

We zien u graag op onze cursusavond verschijnen!


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden