> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Cie T&C
> Cie K&I
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Commissie Kerkorde

Deze commissie adviseert de Classicale vergadering Katwijk bij kerkordezaken.
Meestal zullen dat wijzigingen van de kerkorde en de ordinanties betreffen, waarbij de classis wordt gevraagd daarover te considereren.

De commissie bestaat uit:

Ds. J. Smit, Secr Varkevisserstraat 91, 2225 KX Katwijk zh,
tel.: 071 - 889 21 34, e-mail: smitkw@ziggo.nl
en
ouderling-kerkrentmeester J.F. Keijzer, van den Endelaan 61, 2182 ET Hillegom,  
tel.: 0252 - 52 15 69, e-mail: jfkconsults@ziggo.nl

Vanwege de consideratierondes in 2017 is de Commissie Kerkorde uitgebreid met beide synodeafgevaardigden

Diaken C.A. Guijt, Uranus 20, 2221 JW Katwijk zh,
tel.: 06 - 47 04 67 34, e-mail: kguijt@gmail.com
en
diaken mw. A.M.W. Bongers, Driehuizenpark 32, 2163 KV Lisse,
tel.: 06 - 51 81 58 78, e-mail. amwbongers@casema.nl


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden